• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/05/2021
  • Ngày có hiệu lực: 26/05/2021
Quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc ra, vào tỉnh VP đảm bảo phòng chống dịch Covid-19
Số ký hiệu 4000/UBND-NN1 Ngày ban hành 26/05/2021
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 26/05/2021
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký Vũ Chí Giang
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực