• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/09/2021
  • Ngày có hiệu lực: 06/09/2021
Dự báo va cảnh báo tài nguyên nước tháng 9/2021
Số ký hiệu 576/TNNQG-QT Ngày ban hành 06/09/2021
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 06/09/2021
Cơ quan ban hành Bộ - Ngành Người ký Nguyễn Ngọc Hà
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực