Cơ quan ban hành

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/11/2021
  • Ngày có hiệu lực: 29/11/2021
Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục các nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh
Số ký hiệu 3251/QĐ-UBND Ngày ban hành 29/11/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 29/11/2021
Cơ quan ban hành   Người ký Nguyễn Văn Khước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực