Cơ quan ban hành

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/01/2022
  • Ngày có hiệu lực: 07/01/2022
Quyết định số 02/QĐ-CCTT&BVTV, về việc phân công cán bộ chỉ đạo sản xuất, phòng chống dịch hại cây trồng năm 2022
Số ký hiệu 02/QĐ-CCTT&BVTV Ngày ban hành 07/01/2022
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 07/01/2022
Cơ quan ban hành Đơn vị trực thuộc Sở Người ký Nguyễn Bá Tuệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực