• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 15/11/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2016
Thông tư Số:194/2012/TT-BTC, ngày 15 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
Số ký hiệu Số:194/2012/TT-BTC Ngày ban hành 15/11/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2013
Cơ quan ban hành Liên bộ Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 22/07/2016