• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 09/03/2015
  • Ngày có hiệu lực: 27/04/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2016
Thông tư số 30/2015/TT-BTC ngày 09/3/2015 của Bộ Tải chính về việc Hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính Phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Nông nghiệp, nông thôn
Số ký hiệu 30/2015/TT-BTC Ngày ban hành 09/03/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 27/04/2015
Cơ quan ban hành Liên bộ Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 22/07/2016