• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 17/04/2015
  • Ngày có hiệu lực: 02/06/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2016
Thông tư số 51/2015/TT-BTC ngày 17/4/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn về xử lý tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp
Số ký hiệu 51/2015/TT-BTC Ngày ban hành 17/04/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 02/06/2015
Cơ quan ban hành Liên bộ Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 22/07/2016