• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 17/04/2015
  • Ngày có hiệu lực: 02/06/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2016
Thông tư số 52/2015/TT-BTC ngày 17/4/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn một số chính sách tài chính đặc thù đối với công ty nông, lâm nghiệp sau khi hoàn thành sắp xếp, đổi mới
Số ký hiệu 52/2015/TT-BTC Ngày ban hành 17/04/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 02/06/2015
Cơ quan ban hành Liên bộ Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 22/07/2016