• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 23/12/2015
  • Ngày có hiệu lực: 23/12/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2016
Thông tư số 205/2015/TT-BTC ngày 23/12/2015, Quy định về cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020
Số ký hiệu Số: 205/2015/TT-BTC Ngày ban hành 23/12/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 23/12/2015
Cơ quan ban hành Liên bộ Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 22/07/2016