• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 21/01/2016
  • Ngày có hiệu lực: 21/01/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2016
Thông tư số 18/2016/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 21/01/2016, Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Số ký hiệu 18/2016/TT-BTC Ngày ban hành 21/01/2016
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 21/01/2016
Cơ quan ban hành Liên bộ Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 22/07/2016