• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 10/06/2016
  • Ngày có hiệu lực: 10/06/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2016
Thông tư số 05/2016/TT-BNV ngày 10/6/2016, về việc Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
Số ký hiệu 05/2016/TT-BNV Ngày ban hành 10/06/2016
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 10/06/2016
Cơ quan ban hành Liên bộ Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 22/07/2016