• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 16/05/2016
  • Ngày có hiệu lực: 16/05/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2016
Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016, về việc Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng
Số ký hiệu 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT Ngày ban hành 16/05/2016
Loại văn bản Văn bản khác Ngày có hiệu lực 16/05/2016
Cơ quan ban hành Liên bộ Người ký 1071;#
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 22/07/2016