• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 16/06/2011
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 23/07/2016
Thông tư Số: 84/2011/TT-BTC, Hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ
Số ký hiệu 84/2011/TT-BTC Ngày ban hành 16/06/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/08/2011
Cơ quan ban hành Liên bộ Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 23/07/2016