• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/12/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2018
Nghị Quyết Số: 191/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015, Về dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016
Số ký hiệu Số: 191/2015/NQ-HĐND Ngày ban hành 22/12/2015
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 01/01/2016
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 01/01/2018