Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 912 văn bản

Công văn 875/SNN&PTNT-TT&BVTV

Công văn 875/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2020

Ngày ban hành: 22/05/2020

Ngày có hiệu lực: 22/05/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 135/BC-SNN&PTNT

Báo cáo 135/BC-SNN&PTNT, Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020; Kết quả sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2019; Kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2020

Ngày ban hành: 18/05/2020

Ngày có hiệu lực: 18/05/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 816/SNN&PTNT-CNTY

Công văn số 816/SNN&PTNT-CNTY, V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản

Ngày ban hành: 14/05/2020

Ngày có hiệu lực: 14/05/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 750/SNN&PTNT-CNTY

Công văn số 750/SNN&PTNT-CNTY, V/v phòng, chống nắng nóng cho đàn vật nuôi

Ngày ban hành: 05/05/2020

Ngày có hiệu lực: 05/05/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo Sở 17/TB-SNN&PTNT

Thông báo số 17/TB-SNN&PTNT, kết luận của Giám đốc Sở NN & PTNT về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày có hiệu lực: 31/03/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 495/SNN&PTNT-QLCL

Văn bản số 495/SNN&PTNT-QLCL, Triển khai KH "Tháng hành động vì ATTP" năm 2020

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày có hiệu lực: 31/03/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản số 495/SNN&PTNT-QLCL, Triển khai KH "Tháng hành động vì ATTP" năm 2020

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày có hiệu lực: 31/03/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 476/SNN&PTNT-VP

Công văn số 476/SNN&PTNT-VP, V/v thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 27/03/2020

Ngày có hiệu lực: 27/03/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 16/KH-SNN&PTNT

KH số 16/KH-SNN&PTNT, KH Công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT năm 2020

Ngày ban hành: 27/02/2020

Ngày có hiệu lực: 27/02/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 32/BC-SNN&PTNT

Báo cáo số 32/BC-SNN&PTNT, kết quả sản xuất Vụ Đông Xuân 2020

Ngày ban hành: 26/02/2020

Ngày có hiệu lực: 26/02/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực