Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 1030 văn bản

Công văn 1177/SNN&PTNT-VP

V/v chấn chỉnh chế độ thông tin, báo cáo thực hiện nhiệm vụ được giao

Ngày ban hành: 25/05/2022

Ngày có hiệu lực: 25/05/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1108/SNN&PTNT-VP

Công văn v/v thực hiện Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá

Ngày ban hành: 17/05/2022

Ngày có hiệu lực: 17/05/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 148/BC-SNN&PTNT

Báo cáo Sơ bộ kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022; Kết quả sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2021; Kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2022

Ngày ban hành: 11/05/2022

Ngày có hiệu lực: 11/05/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1060/SNN&PTNT-VP

Công văn v/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao

Ngày ban hành: 10/05/2022

Ngày có hiệu lực: 10/05/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1052/SNN&PTNT-KHTC

Công văn v/v tăng cường công tác quản lý nhà nước, quản lý các dự án đầu tư công ngành Nông nghiệp & PTNT

Ngày ban hành: 10/05/2022

Ngày có hiệu lực: 10/05/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 34/TB-SNN&PTNT

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại cuộc họp giao ban ngày 9/5/2022

Ngày ban hành: 09/05/2022

Ngày có hiệu lực: 09/05/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch của sở 43/KH-SNN&PTNT

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

Ngày ban hành: 04/05/2022

Ngày có hiệu lực: 04/05/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1019/SNN&PTNT-QLXDCT

Công văn v/v báo cáo tình hình thực hiện, xây dựng tiến độ cụ thể triển khai các dự án đầu tư xây dựng

Ngày ban hành: 04/05/2022

Ngày có hiệu lực: 04/05/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo của Sở 134/BC-SNN&PTNT

Báo cáo Tiến độ thực hiện Chương trình hành động năm 2022 của đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT (Kỳ tháng 4 năm 2022)

Ngày ban hành: 28/04/2022

Ngày có hiệu lực: 28/04/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch của sở 13/KH-SNN&PTNT

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-CTUBND ngày 24/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2022

Ngày ban hành: 27/01/2022

Ngày có hiệu lực: 27/01/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực