Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 179 văn bản

Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT

Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT, Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày ban hành: 20/09/2021

Ngày có hiệu lực: 20/09/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2021/TT-BNNPTNT

Thông tư Hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 19/08/2021

Ngày có hiệu lực: 19/08/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 169/CĐ-BNN-TY

Công điện 169/CĐ-BNN-TY, Tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới.

Ngày ban hành: 11/01/2021

Ngày có hiệu lực: 11/01/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Khác trên Sở 9307/KH-BNN-CBTTNS

Kế hoạch số 9307/KH-BNN-CBTTNS, Kế hoạch Phát triển thị trường và xúc tiến thương mại nông sản năm 2021

Ngày ban hành: 31/12/2020

Ngày có hiệu lực: 31/12/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2020/TT-BNNPTNT

Thông tư 16/2020/TT-BNNPTNT, ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 28/12/2020

Ngày có hiệu lực: 28/12/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 8711/CT-BNN-TY

Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân

Ngày ban hành: 11/12/2020

Ngày có hiệu lực: 11/12/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 8278/TB-BNN-TCTL

Thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

Ngày ban hành: 30/11/2020

Ngày có hiệu lực: 30/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 7804/CT-BNN-KHCN

Chỉ thị 7804/CT-BNN-KHCN, về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp

Ngày ban hành: 10/11/2020

Ngày có hiệu lực: 10/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 4044/QĐ-BNN-TCLN

Quyết định 4044/QĐ-BNN-TCLN, Về việc Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 14/10/2020

Ngày có hiệu lực: 14/10/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2020/TT/BNNPTNT

10/2020/TT/BNNPTNT, v/v ban hành Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại VN

Ngày ban hành: 09/09/2020

Ngày có hiệu lực: 09/09/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực