Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 405 văn bản

Văn bản khác 484/QĐ-UBND

Công nhận kết quả thi nâng ngạch công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Ngày ban hành: 11/03/2022

Ngày có hiệu lực: 11/03/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản khác 1370/UBND-NN2

V/v chỉ đạo, hướng dẫn sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả

Ngày ban hành: 07/03/2022

Ngày có hiệu lực: 07/03/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 8/KH-UBND

Tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Nhâm Dần

Ngày ban hành: 19/01/2022

Ngày có hiệu lực: 19/01/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 3629/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh mục kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022

Ngày ban hành: 30/12/2021

Ngày có hiệu lực: 30/12/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 3303/QĐ-UBND

Quyết định ban hành hướng dẫn tạm thời " Tổ chức, thực hiện quản lý và chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 04/12/2021

Ngày có hiệu lực: 04/12/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 3251/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục các nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 29/11/2021

Ngày có hiệu lực: 29/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 3198/QĐ-CT

Quyết định số 3198/QĐ-CT, Về việc công bố 01 danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý doanh nghiệp và phê duyệt 05 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 23/11/2021

Ngày có hiệu lực: 23/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 3123/QĐ-UBND

Về việc công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Vĩnh Phúc”

Ngày ban hành: 15/11/2021

Ngày có hiệu lực: 15/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 277/KH-UBND

Kế hoạch thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể và công chức hành chính cấp tỉnh, huyện của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Ngày ban hành: 15/11/2021

Ngày có hiệu lực: 15/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 524/VP-HCC1

VĂn bản số 524/VP-HCC1, V/v thực hiện Văn bản 10052/UBND-VX3 của UBND tỉnh về triển khai phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới

Ngày ban hành: 13/11/2021

Ngày có hiệu lực: 13/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực