Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 378 văn bản

Quyết định 1484/QĐ-UBND

Quyết định số 1484/QĐ-UBND, Ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 23/06/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 98/KH-UBND

Kế hoạch số 98/KH-UBND, Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025

Ngày ban hành: 12/06/2020

Ngày có hiệu lực: 12/06/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND, Ban hành quy định mức thu; thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triểnđất trồng lúa đối cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (KÝ SỐ)

Ngày ban hành: 29/04/2020

Ngày có hiệu lực: 10/05/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 5/CT-UBND

Chỉ thị số 5/CT-UBND, Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều năm 2020 (KÝ SỐ)

Ngày ban hành: 29/04/2020

Ngày có hiệu lực: 29/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 844/QĐ-UBND

Quyết định số 844/QĐ-UBND, Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025( KÝ SỐ)

Ngày ban hành: 07/04/2020

Ngày có hiệu lực: 07/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 2254/UBND-NN2

Công văn số 2254/UBND-NN2, V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân.( KÝ SỐ)

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày có hiệu lực: 31/03/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 1/CĐ-CTUBND

Công điện số 1/CĐ-CTUBND, về việc Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19 trên địa bàn tỉnh.

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày có hiệu lực: 31/03/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 2129/UBND-VX3

Công văn 2129/UBND-VX3, V/v tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, giải trí trên địa bàn tỉnh..( KÝ SỐ)(HỎA TỐC)

Ngày ban hành: 27/03/2020

Ngày có hiệu lực: 27/03/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1948/UBND-VX1

Văn bản số 1948/UBND-VX1, V/v Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (KÝ SỐ)(HỎA TỐC)

Ngày ban hành: 24/03/2020

Ngày có hiệu lực: 24/03/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 62/BC-UBND

Báo cáo 62/BC-UBND, Tổng kết, đánh giá Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và đề xuất thực hiện giai đoạn 2021-2025 (KÝ SỐ)

Ngày ban hành: 20/03/2020

Ngày có hiệu lực: 20/03/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực