Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 371 văn bản

Công văn 2129/UBND-VX3

Công văn 2129/UBND-VX3, V/v tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, giải trí trên địa bàn tỉnh..( KÝ SỐ)(HỎA TỐC)

Ngày ban hành: 27/03/2020

Ngày có hiệu lực: 27/03/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1948/UBND-VX1

Văn bản số 1948/UBND-VX1, V/v Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (KÝ SỐ)(HỎA TỐC)

Ngày ban hành: 24/03/2020

Ngày có hiệu lực: 24/03/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 614/QĐ-UBND

Quyết định số 614/QĐ-UBND, Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 (KÝ SỐ)

Ngày ban hành: 20/03/2020

Ngày có hiệu lực: 20/03/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 62/BC-UBND

Báo cáo 62/BC-UBND, Tổng kết, đánh giá Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và đề xuất thực hiện giai đoạn 2021-2025 (KÝ SỐ)

Ngày ban hành: 20/03/2020

Ngày có hiệu lực: 20/03/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND, Quy định một số nội dung thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (KÝ SỐ)

Ngày ban hành: 18/03/2020

Ngày có hiệu lực: 30/03/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 42/KH-HĐ-BCĐ

KH số 42/KH-HĐ-BCĐ, Chi tiết triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Ngày ban hành: 26/02/2020

Ngày có hiệu lực: 26/02/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 17/KH-UBND

KH số 17/KH-UBND, đáp ứng với dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh VP

Ngày ban hành: 30/01/2020

Ngày có hiệu lực: 30/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 19/QĐ-UBND

Quyết định số 19/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch đặt hàng quản lý, khai thác công trình thủy lợi cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Ngày ban hành: 06/01/2020

Ngày có hiệu lực: 06/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 183/KH-UBND

KH 183/KH-UBND, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và phát triển Chính quyền điện tử tỉnh VP năm 2020

Ngày ban hành: 31/12/2019

Ngày có hiệu lực: 31/12/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 56/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND, ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 02/12/2019

Ngày có hiệu lực: 02/12/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực