Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 145 văn bản

Công văn 2071/STTTT-TTBCXB

Công văn số 2071/STTTT-TTBCXB, V/v triển khai các nhiệm vụ truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới

Ngày ban hành: 23/11/2021

Ngày có hiệu lực: 23/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Bản tin 2076/BT-STTTT

BẢN TIN: Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’ ngày 23/11/2021)

Ngày ban hành: 23/11/2021

Ngày có hiệu lực: 23/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1230/STTTT-TTBCXB

V/v tuyên truyền một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo Công điện số 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 02/08/2021

Ngày có hiệu lực: 02/08/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 891/STTTT-TTBCXB

V/v thực hiện tuyên truyền theo chỉ đạo của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 19/06/2021

Ngày có hiệu lực: 19/06/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 608/STTTT-TTBCXB

V/v tăng cường công tác tuyên truyền và bảo đảm thông tin liên lạc cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Ngày ban hành: 20/05/2021

Ngày có hiệu lực: 20/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 982/STTTT-TTBCXB

Công văn số 982/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền về Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam và Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ

Ngày ban hành: 02/11/2020

Ngày có hiệu lực: 02/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 855/STTTT-TTBCXB

V/v cung cấp chương trình phát thanh truyền thông về xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường năm 2020

Ngày ban hành: 02/10/2020

Ngày có hiệu lực: 02/10/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 804/STTTT-TTBCXB

804/STTTT-TTBCXB, V/v phát sóng chương trình phát thanh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến

Ngày ban hành: 15/09/2020

Ngày có hiệu lực: 15/09/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 705/STTTT-TTBCXB

Công văn số 705/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước

Ngày ban hành: 19/08/2020

Ngày có hiệu lực: 19/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 665/STTTT-TTBCXB

Công văn 665/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông 28/8, Covid - 19 và phòng, chống thiên tai

Ngày ban hành: 10/08/2020

Ngày có hiệu lực: 10/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực