Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 112 văn bản

Công văn số 97/SYT-NVY

Văn bản số 97/SYT-NVY của Sở Y tế, V/v Công bố số điện thoại Đường dây nóng của Sở Y tế Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 30/01/2020

Ngày có hiệu lực: 30/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 95/SYT-NVY

Văn bản số 95/SYT-NVY của Sở Y tế, V/v Công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị Viêm phổi do Corona virus à địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị Viêm phổi do Corona virus.

Ngày ban hành: 30/01/2020

Ngày có hiệu lực: 30/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 647/STTTTT-TTBCXB

Công văn số 647/STTTTT-TTBCXB, tuyên truyền Cuộc thi " Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ III

Ngày ban hành: 23/09/2019

Ngày có hiệu lực: 23/09/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn của sở 1693/HD-STC

Hướng dẫn số 1693/HD-STC của Sở Tài chính về trình tự, thủ tục lập hồ sơ và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 09/09/2019

Ngày có hiệu lực: 09/09/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 404/STTTT-TTBCXB

Tuyên truyền tăng cường đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa và cuộc thi báo chí viết về NTM gắn với cơ cấu lại ngành NN

Ngày ban hành: 20/06/2019

Ngày có hiệu lực: 20/06/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 377/STTTT-TTBCXB

V/v tuyên truyền quyết liệt công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi và Kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt

Ngày ban hành: 13/06/2019

Ngày có hiệu lực: 13/06/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 334/STTTT-TTBCXB

Tuyên truyền triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Ngày ban hành: 23/05/2019

Ngày có hiệu lực: 23/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 322/STTTT-TTBCXB

Tuyên truyền Công ước chống tra tấn và Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị

Ngày ban hành: 22/05/2019

Ngày có hiệu lực: 22/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn trên sở 781/HD-STC

HD trình tự, thủ tụ lập hồ sơ và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh VP

Ngày ban hành: 06/05/2019

Ngày có hiệu lực: 06/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn trên Sở 599/TCTL-PTT

Giới thiệu các văn bản quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp

Ngày ban hành: 25/04/2019

Ngày có hiệu lực: 25/04/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực