Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 108 văn bản

Văn bản hành chính 404/STTTT-TTBCXB

Tuyên truyền tăng cường đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa và cuộc thi báo chí viết về NTM gắn với cơ cấu lại ngành NN

Ngày ban hành: 20/06/2019

Ngày có hiệu lực: 20/06/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 377/STTTT-TTBCXB

V/v tuyên truyền quyết liệt công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi và Kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt

Ngày ban hành: 13/06/2019

Ngày có hiệu lực: 13/06/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 334/STTTT-TTBCXB

Tuyên truyền triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Ngày ban hành: 23/05/2019

Ngày có hiệu lực: 23/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 322/STTTT-TTBCXB

Tuyên truyền Công ước chống tra tấn và Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị

Ngày ban hành: 22/05/2019

Ngày có hiệu lực: 22/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn trên sở 781/HD-STC

HD trình tự, thủ tụ lập hồ sơ và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh VP

Ngày ban hành: 06/05/2019

Ngày có hiệu lực: 06/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn trên Sở 599/TCTL-PTT

Giới thiệu các văn bản quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp

Ngày ban hành: 25/04/2019

Ngày có hiệu lực: 25/04/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 221/STTTT-TTBCXB

Tuyên truyền Ngày sách Việt Nam lần thứ 6

Ngày ban hành: 17/04/2019

Ngày có hiệu lực: 17/04/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 120/STTTTT-TTBCXB

Tuyên truyền thực hiện công điện số 160 của TTCP; tăng cường giải pháp đảm bảo môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường; Thành hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Ngày ban hành: 01/03/2019

Ngày có hiệu lực: 01/03/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 91/STTTT-TTBCXB

Tuyên truyền ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán tiêu thụ động vật nhập lậu từ nước ngoài và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019

Ngày ban hành: 15/02/2019

Ngày có hiệu lực: 15/02/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 1645/SYT-NVY

Tăng cường công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm

Ngày ban hành: 03/11/2017

Ngày có hiệu lực: 03/11/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực