Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 131 văn bản

Công văn 367/STTTT-TTBCXB

Công văn số 367/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 10 và Nghị quyết 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày ban hành: 29/04/2020

Ngày có hiệu lực: 29/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 365/STTTT-TTBCXB

Công văn số 365/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền Chỉ thị 19 và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 29/04/2020

Ngày có hiệu lực: 29/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 332/STTTT-TTBCXB

Công văn số 332/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sau ngày 15/4 và các biện pháp hỗ trợ khó khăn

Ngày ban hành: 22/04/2020

Ngày có hiệu lực: 22/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 325/STTTT-TTBCXB

Công văn số 325/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ: về phòng chống bạo lực gia đình và v/b số 2251 của UBND Tỉnh: về phát triển kinh tế tập thể

Ngày ban hành: 20/04/2020

Ngày có hiệu lực: 20/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 28/KH-STTTT

Kế hoạch số 28/KH-STTTT, Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bảo đảm thông tin truyền thông Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày ban hành: 17/04/2020

Ngày có hiệu lực: 17/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 401/HĐPBGDPL

Công văn số 401/HĐPBGDPL, V/v đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 42/NQ-CP; Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày ban hành: 16/04/2020

Ngày có hiệu lực: 16/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 299/STTTT-TTBCXB

Công văn số 14/04/2020, Về việc tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7

Ngày ban hành: 14/04/2020

Ngày có hiệu lực: 14/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 290/STTTT-TTBCXB

Công văn số 290/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tìm hiểu 90 năm ngày TT ngành Tuyên giáo; Giải báo chí

Ngày ban hành: 10/04/2020

Ngày có hiệu lực: 10/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 275/STTTT-TTBCXB

Công văn số 275/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền hạn chế tụ tập đông người nhân Tiết thanh minh để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày ban hành: 08/04/2020

Ngày có hiệu lực: 08/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 263/STTTT-TTBCXB

Công văn 263/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày ban hành: 01/04/2020

Ngày có hiệu lực: 01/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực