Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 166 văn bản

Công văn 1430/SNN&PTNT-CCTS

V/v chủ động ứng phó với mưa bão trong nuôi trồng thủy sản năm 2021

Ngày ban hành: 01/07/2021

Ngày có hiệu lực: 01/07/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 30/CCTT&BVTV-HCTH

V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021

Ngày ban hành: 19/02/2021

Ngày có hiệu lực: 19/02/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 299/CCTT&BVTV-TT

299/CCTT&BVTV-TT, V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất và phòng chống rét cho cây trồng vụ Đông Xuân 2020-2021

Ngày ban hành: 31/12/2020

Ngày có hiệu lực: 31/12/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 288/CCTT&BVTV-TT

V/v chỉ đạo thu hoạch vụ Đông 2020, sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021

Ngày ban hành: 15/12/2020

Ngày có hiệu lực: 15/12/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản các đơn vị trực thuộc 269/QCPH/KLV1-KLVP

Quy chế phối hợp giữa CCKL vùng I và CCKL tỉnh VP trong hoạt động quản lý NN và thi hành pháp luật về LN trên địa bàn tỉnh VP giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 20/11/2020

Ngày có hiệu lực: 20/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 49/BC-CCTT&BVTV

Báo cáo tổng kết công tác bảo vệ thực vật vụ Mùa năm 2020

Ngày ban hành: 14/10/2020

Ngày có hiệu lực: 14/10/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 20/TB-CCTTBVTV

Thông báo số 20/TB-CCTTBVTV, về cao điểm sinh vật hại lúa vụ Mùa 2020

Ngày ban hành: 20/07/2020

Ngày có hiệu lực: 20/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 01/PA-CCTT&BVTV

Phương án Bảo vệ thực vật vụ Mùa, vụ Đông năm 2020

Ngày ban hành: 19/05/2020

Ngày có hiệu lực: 19/05/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 12/BC-CCTL

BC số 12/BC-CCTL, Tình hình khí tượng thủy văn, hiện trạng và hoạt động của hệ thống công trình thủy lợi và tiến độ gieo cấy trên địa bàn tỉnh ngày 10/02/2020

Ngày ban hành: 10/02/2020

Ngày có hiệu lực: 10/02/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 1/TB-CCTTBVTV

Thông báo 1/TB-CCTTBVTV, tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng (Từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 15 tháng 01 năm 2020)

Ngày ban hành: 16/01/2020

Ngày có hiệu lực: 16/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực