Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 184 văn bản

Quyết định 02/QĐ-CCTT&BVTV

Quyết định số 02/QĐ-CCTT&BVTV, về việc phân công cán bộ chỉ đạo sản xuất, phòng chống dịch hại cây trồng năm 2022

Ngày ban hành: 07/01/2022

Ngày có hiệu lực: 07/01/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Giấy chứng nhận 156/GCN-BBP

Giấy chứng nhận số 156/GCN-BBP, đủ điều kiện BBPB hộ Ngô Thị Hường, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch

Ngày ban hành: 04/01/2022

Ngày có hiệu lực: 04/01/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Giấy chứng nhận 155/GCN-BBP

Giấy chứng nhận số 155/GCN-BBP, đủ điều kiện BBPB hộ Vũ Thị Nhung, xa Bồ Lý, huyện Tam Đảo

Ngày ban hành: 04/01/2022

Ngày có hiệu lực: 04/01/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Giấy chứng nhận 154/GCN-BBP

Cấp GCN số 154/GCN-BBP, đủ điều kiện buôn bán phân bón hộ Hà Thị Tuyết, TT Lập Thạch

Ngày ban hành: 27/12/2021

Ngày có hiệu lực: 27/12/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 321/KH-TTNS&VSMTNT

Kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về sử dụng Nước sạch nông thôn năm 2022

Ngày ban hành: 24/12/2021

Ngày có hiệu lực: 24/12/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Giấy chứng nhận 153/GCN-BBP

Cấp GCN số 153/GCN-BBP, đủ điều kiện buôn bán phân bón của HTXNN&DV môi trường Bá Hiến

Ngày ban hành: 22/12/2021

Ngày có hiệu lực: 22/12/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Giấy chứng nhận 152/GCN-BBP

Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón của Cửa hàng VTNN Tuấn Thủy

Ngày ban hành: 09/12/2021

Ngày có hiệu lực: 09/12/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Giấy chứng nhận 150/GCN-BBP

Cấp GCN đủ điều kiện BBPB - Hộ bà hà, Yên Bình, Vĩnh Tường

Ngày ban hành: 24/11/2021

Ngày có hiệu lực: 24/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Giấy chứng nhận 149/GCN-BBP

Cấp GCN đủ điều kiện buôn bán phân bón - Hộ bà Chọn, Yên Bình, Vĩnh Tường

Ngày ban hành: 24/11/2021

Ngày có hiệu lực: 24/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Giấy chứng nhận 148/GCN-BBP

Cấp GCN đủ điều kiện buôn bán phân bón hộ bà Hường, Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường

Ngày ban hành: 24/11/2021

Ngày có hiệu lực: 24/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực