Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 8 văn bản

Công điện 04/CĐ-PCTT

Công điện số 04/CĐ-PCTT ngày 03/8/2015 của ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh yêu cầu chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của thời tiết

Ngày ban hành: 03/08/2015

Ngày có hiệu lực: 04/08/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 03/CĐ-PCTT

Công điện số 03/CĐ-PCTT ngày 31/7/2015 của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách

Ngày ban hành: 31/07/2015

Ngày có hiệu lực: 31/07/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 05/PCTT-TB

Thông báo số 05/PCTT-TB ngày 29/7/2015 của Văn phòng thường trực BCH PCTT & TKCN Vĩnh Phúc thông báo tình hình mưa lũ

Ngày ban hành: 29/07/2015

Ngày có hiệu lực: 29/07/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 04/VPPCTT-TB

Thông báo số 04/VPPCTT-TB ngày 23/7/2015 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tình hình thời tiết xấu

Ngày ban hành: 23/07/2015

Ngày có hiệu lực: 23/07/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 03/PCTT-TB

Thông báo số 03/PCTT-TB ngày 14/7/2015 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tình hình thời tiết xấu

Ngày ban hành: 14/07/2015

Ngày có hiệu lực: 14/07/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo Sở 02/PCTT-TB

Thông báo tình hình thời tiết cực đoan ( Phát hồi 15h ngày 03/7/2015)

Ngày ban hành: 03/07/2015

Ngày có hiệu lực: 03/07/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 02/CĐ-CLB

Công điện số 02/CĐ-CLB ngày 23/6/2015 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai một số nội dung để chủ động ứng phó với bão, lũ

Ngày ban hành: 23/06/2015

Ngày có hiệu lực: 23/06/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công điện 01/CĐ-CLB

Công điện số 01/CĐ-CLB ngày 21/6/2015 của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 21/06/2015

Ngày có hiệu lực: 21/06/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực