Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 20 văn bản

Quyết định 330/QĐ-TT-CLT

Công nhận SX thử giống cây trồng NN

Ngày ban hành: 10/10/2019

Ngày có hiệu lực: 10/10/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn trên Sở 750/TT-CLT

Văn bản số 750/TT-CLT, V/v Gieo cấy, chăm sóc lúa vụ Hè Thu, Mùa 2019 của Cục trồng trọt

Ngày ban hành: 21/06/2019

Ngày có hiệu lực: 21/06/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn trên Sở 581/TT-CLT

Tăng cường công tác chỉ đạo SX cuối vụ ĐX 2018-2019 và triển khai KH SX vụ Hè Thu, vụ Mùa 2019

Ngày ban hành: 20/05/2019

Ngày có hiệu lực: 20/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn trên Sở 912/BVTV-TV

Phòng chống sinh vật gây hại vụ lúa ĐX 2018-2019

Ngày ban hành: 17/04/2019

Ngày có hiệu lực: 17/04/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn trên Sở 129/TT-TTRPC

TB phát hành Thông tư ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, KD ở Việt Nam

Ngày ban hành: 13/02/2019

Ngày có hiệu lực: 13/02/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn trên Sở 1625/TT-CLT

V/v chăm sóc, thu hoạch cây vụ Đông 2018 và chuẩn bị gieo trồng vụ Đông Xuân 2018-2019

Ngày ban hành: 28/12/2018

Ngày có hiệu lực: 28/12/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 181/TT-CLT

Chỉ đạo SX vụ ĐX 2017-2018 các tỉnh, thành phía Bắc

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày có hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 17/TT-CTL

Chỉ đạo SX vụ ĐX 2017-2018 tại các tỉnh phía Bắc

Ngày ban hành: 08/01/2018

Ngày có hiệu lực: 08/01/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 1320/TT-CLT

Đẩy mạnh SX nhóm cây vụ đông ưa lạnh và chuẩn bị SX vụ ĐX 2017-2018

Ngày ban hành: 01/11/2017

Ngày có hiệu lực: 01/11/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 1136/TT-CLT

Chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Mùa gieo trồng và bảo vệ cây vụ Đông 2017

Ngày ban hành: 25/09/2017

Ngày có hiệu lực: 25/09/2017

Tình trạng hiệu lực: Không rõ