Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 8 văn bản

Kế hoạch 87/KH-BCĐ

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 - 2021”

Ngày ban hành: 24/05/2019

Ngày có hiệu lực: 24/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản khác 37/HD-BCĐLNATTP

HD triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội xuân năm 2018

Ngày ban hành: 11/01/2018

Ngày có hiệu lực: 11/01/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 1442/BCĐ-CAT

V/v tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội

Ngày ban hành: 05/10/2017

Ngày có hiệu lực: 05/10/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 158/BC-BCĐLNATTP

BC kết quả 01 năm thực hiện Chỉ số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của TTCP về tăng cường trách nhiệm quản lý NN về an toàn thực phẩm

Ngày ban hành: 14/07/2017

Ngày có hiệu lực: 14/07/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 12/BC-PCTT&TKCN

Báo cáo số 12/BC-PCTT&TKCN ngày 23/6/2016, Tình hình thiệt hại do mưa, dông, sét từ ngày 24-27/5/2016

Ngày ban hành: 23/06/2016

Ngày có hiệu lực: 23/06/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 2414/KH-BCĐ

Kế hoạch số 2414/KH-BCĐ ngày 21/4/2016, Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 21/04/2016

Ngày có hiệu lực: 21/04/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 1852/KH-BCĐ

Kế hoạch số 1852/KH-BCĐ ngày KẾ HOẠCH Phòng, chống bệnh Dại trên động vật và người tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020

Ngày ban hành: 31/03/2016

Ngày có hiệu lực: 31/03/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 241/KH-BCĐTƯVSATTP

Kế hoạch số 241/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 28/3/2016, KH Triển khai " Tháng hành động vì ATTP" năm 2016

Ngày ban hành: 28/03/2016

Ngày có hiệu lực: 28/03/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực