Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 5 văn bản

Luật 44/2019/QH14

Luật số 44/2019/QH14, Luật phòng, chống tác hại của rượu bia

Ngày ban hành: 14/06/2019

Ngày có hiệu lực: 01/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Luật 37/2018/QH14

Luật số 37/2018/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ban hành Luật Công an nhân dân

Ngày ban hành: 20/11/2018

Ngày có hiệu lực: 01/07/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Luật 29/2018/QH14

Luật số 29/2018/QH14 của Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ban hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày ban hành: 15/11/2018

Ngày có hiệu lực: 01/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Luật Luật số: 22/2018/QH14

Luật Quốc phòng

Ngày ban hành: 08/06/2018

Ngày có hiệu lực: 08/06/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Luật 16/2017/QH14

Luật Lâm nghiệp

Ngày ban hành: 28/11/2017

Ngày có hiệu lực: 28/11/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực