Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 252 văn bản

Thông báo Thông báo và dự báo khí hậu mùa XII, I, II năm 2020/2021

Thông báo và dự báo khí hậu mùa XII, I, II năm 2020/2021

Ngày ban hành: 01/12/2020

Ngày có hiệu lực: 01/12/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 8278/TB-BNN-TCTL

Thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

Ngày ban hành: 30/11/2020

Ngày có hiệu lực: 30/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 000

Thông báo và dự báo khí hậu mùa XI, XII,I năm 2020/2021

Ngày ban hành: 02/11/2020

Ngày có hiệu lực: 02/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 0000

Thông báo và dự báo khí hậu mùa X, XI, XII năm 2020

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày có hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 00000

Thông báo và dự báo khí hậu mùa IX,X,XI năm 2020

Ngày ban hành: 31/08/2020

Ngày có hiệu lực: 31/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 00000

Thông báo và dự báo khí hậu mùa VIII,IX,X năm 2020

Ngày ban hành: 30/07/2020

Ngày có hiệu lực: 30/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 20/TB-CCTTBVTV

Thông báo số 20/TB-CCTTBVTV, về cao điểm sinh vật hại lúa vụ Mùa 2020

Ngày ban hành: 20/07/2020

Ngày có hiệu lực: 20/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 0000

Thông báo và dự báo khí hậu mùa V,VI,VII năm 2020

Ngày ban hành: 29/04/2020

Ngày có hiệu lực: 29/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 0000

Thông báo và dự báo khí hậu mùa IV, V, VI năm 2020

Ngày ban hành: 03/04/2020

Ngày có hiệu lực: 03/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 04/TB-VPTT

Thông báo tình hình mưa, dông trên diện rộng ( Hồi 9h ngày 23/3/2019)

Ngày ban hành: 23/03/2020

Ngày có hiệu lực: 23/03/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực