Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 70 văn bản

Công văn trên Sở 750/TT-CLT

Văn bản số 750/TT-CLT, V/v Gieo cấy, chăm sóc lúa vụ Hè Thu, Mùa 2019 của Cục trồng trọt

Ngày ban hành: 21/06/2019

Ngày có hiệu lực: 21/06/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn trên Sở 2559-CV/TU

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Ngày ban hành: 21/05/2019

Ngày có hiệu lực: 21/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn trên Sở 581/TT-CLT

Tăng cường công tác chỉ đạo SX cuối vụ ĐX 2018-2019 và triển khai KH SX vụ Hè Thu, vụ Mùa 2019

Ngày ban hành: 20/05/2019

Ngày có hiệu lực: 20/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn trên Sở 3497/UBND-NN2

V/v tạm dừng các nội dung hỗ trợ đối với chăn nuôi lợn theo Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh.

Ngày ban hành: 17/05/2019

Ngày có hiệu lực: 17/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn trên Sở 599/TCTL-PTT

Giới thiệu các văn bản quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp

Ngày ban hành: 25/04/2019

Ngày có hiệu lực: 25/04/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn trên Sở 912/BVTV-TV

Phòng chống sinh vật gây hại vụ lúa ĐX 2018-2019

Ngày ban hành: 17/04/2019

Ngày có hiệu lực: 17/04/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn trên Sở 709/TCTS-NTTS

Triển khai một số quy định mới tại Luật Thủy sản và Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT

Ngày ban hành: 25/03/2019

Ngày có hiệu lực: 25/03/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn trên Sở 1944/UBND-NN2

V/v tăng cường kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp

Ngày ban hành: 25/03/2019

Ngày có hiệu lực: 25/03/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn trên Sở 10/BCDD-TTGV

Triển khai đồng bộ các phòng ngừa, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu phi

Ngày ban hành: 18/03/2019

Ngày có hiệu lực: 18/03/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn trên Sở 1486/UBND-NN2

V/v giao trách nhiệm cho người đứng đầu và chế độ báo cáo trong thực hiện ứng phó khẩn cấp với Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày ban hành: 08/03/2019

Ngày có hiệu lực: 08/03/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực