Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 102 văn bản

Kế hoạch 130/KH-UBND

Kế hoạch 130/KH-UBND, Triển khai Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị

Ngày ban hành: 29/07/2020

Ngày có hiệu lực: 29/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 98/KH-UBND

Kế hoạch số 98/KH-UBND, Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025

Ngày ban hành: 12/06/2020

Ngày có hiệu lực: 12/06/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 28/KH-STTTT

Kế hoạch số 28/KH-STTTT, Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bảo đảm thông tin truyền thông Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày ban hành: 17/04/2020

Ngày có hiệu lực: 17/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 16/KH-SNN&PTNT

KH số 16/KH-SNN&PTNT, KH Công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT năm 2020

Ngày ban hành: 27/02/2020

Ngày có hiệu lực: 27/02/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 42/KH-HĐ-BCĐ

KH số 42/KH-HĐ-BCĐ, Chi tiết triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Ngày ban hành: 26/02/2020

Ngày có hiệu lực: 26/02/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 7/KH-SNN&PTNT

Kế hoạch số 7/KH-SNN&PTNT, Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2020

Ngày ban hành: 06/02/2020

Ngày có hiệu lực: 06/02/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 17/KH-UBND

KH số 17/KH-UBND, đáp ứng với dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh VP

Ngày ban hành: 30/01/2020

Ngày có hiệu lực: 30/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 183/KH-UBND

KH 183/KH-UBND, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và phát triển Chính quyền điện tử tỉnh VP năm 2020

Ngày ban hành: 31/12/2019

Ngày có hiệu lực: 31/12/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 180/KH-UBND

Kế hoạch số 180/KH-UBND, Cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Ngày ban hành: 30/12/2019

Ngày có hiệu lực: 30/12/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 152/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 07/10/2019

Ngày có hiệu lực: 07/10/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực