Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 24 văn bản

Công văn 1315/SNN&PTNT-KH

Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn 21 và Hướng dẫn 04 về thực hiện một số cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh

Ngày ban hành: 07/08/2019

Ngày có hiệu lực: 07/08/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1292/SNN&PTNT-TT&BVTV

Công văn số 1292/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v chăm sóc lúa, rau màu vụ Mùa năm 2019 và ứng phó với bão số 3

Ngày ban hành: 02/08/2019

Ngày có hiệu lực: 02/08/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1284/SNN&PTNT-TT&BVTV

Công văn số 1284/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v tăng cường chỉ đạo phòng chống sinh vật hại lúa trong cao điểm vụ Mùa 2019

Ngày ban hành: 02/08/2019

Ngày có hiệu lực: 02/08/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 5169/BNN-TY

Hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng chống bệnh DTLCP

Ngày ban hành: 22/07/2019

Ngày có hiệu lực: 22/07/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1199/SNN&PTNT-TT&BVTV

Về việc người dân dùng kích điện bắt giun đất làm ảnh hưởng đến môi trường đất trồng trọt

Ngày ban hành: 19/07/2019

Ngày có hiệu lực: 19/07/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1664/BVTV-KD

Tăng cường công tác kiểm dịch thực vật đối với quả tươi xuất khẩu

Ngày ban hành: 02/07/2019

Ngày có hiệu lực: 02/07/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1103/SNN&PTNT-TT&BVTV

Công văn số 1103/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v chỉ đạo diệt chuột tập trung đợt 2 vụ Mùa năm 2019

Ngày ban hành: 02/07/2019

Ngày có hiệu lực: 02/07/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 35/VPTT-PCTT

Công văn V/v Ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông

Ngày ban hành: 01/07/2019

Ngày có hiệu lực: 01/07/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1601-CV/BTGTU

Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai

Ngày ban hành: 27/06/2019

Ngày có hiệu lực: 27/06/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 342/2019/EVN

NĐ 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TS và NĐ 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Ngày ban hành: 18/06/2019

Ngày có hiệu lực: 18/06/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực