Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 36 văn bản

Công văn 2071/STTTT-TTBCXB

Công văn số 2071/STTTT-TTBCXB, V/v triển khai các nhiệm vụ truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới

Ngày ban hành: 23/11/2021

Ngày có hiệu lực: 23/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 2708/SNN&PTNT-VP

V/v triển khai thực hiện 10 nội dung Vĩnh phúc triển khai đề thích ứng an toàn theo 128 của Chính phủ

Ngày ban hành: 21/11/2021

Ngày có hiệu lực: 21/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 524/VP-HCC1

VĂn bản số 524/VP-HCC1, V/v thực hiện Văn bản 10052/UBND-VX3 của UBND tỉnh về triển khai phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới

Ngày ban hành: 13/11/2021

Ngày có hiệu lực: 13/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 2520/SNN&PTNT-TT&BVTV

Công văn số 2520/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2021

Ngày ban hành: 02/11/2021

Ngày có hiệu lực: 02/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 2381/SNN&PTNT-TT&BVTV

Văn bản số 2381/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v Hướng dẫn cơ cấu giống cây trồng và thời vụ năm 2022

Ngày ban hành: 18/10/2021

Ngày có hiệu lực: 18/10/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 2365/SNN&PTNT-VP

V/v triển khai Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"

Ngày ban hành: 15/10/2021

Ngày có hiệu lực: 15/10/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 45/PCTT-VPTT

Vv chủ động ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và hoàn lưu bão số 7

Ngày ban hành: 08/10/2021

Ngày có hiệu lực: 08/10/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 600/TNNQG-QT

Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mùa mưa năm 2021

Ngày ban hành: 13/09/2021

Ngày có hiệu lực: 13/09/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1998/SNN&PTNT-TT&BVTV

CV chỉ đạo thu hoạch lúa Mùa và đẩy mạnh sản xuất vụ Đông 2021

Ngày ban hành: 07/09/2021

Ngày có hiệu lực: 07/09/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 576/TNNQG-QT

Dự báo va cảnh báo tài nguyên nước tháng 9/2021

Ngày ban hành: 06/09/2021

Ngày có hiệu lực: 06/09/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực