Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 80 văn bản

Công văn 1444/SGTVT-QLVTPT&NL

Công văn v/v tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy và phòng, chống tai nạn đuối nước học sinh, trẻ em trong dịp hè năm 2022

Ngày ban hành: 19/05/2022

Ngày có hiệu lực: 19/05/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1382/BVTV-TV

Công văn v/v phòng chống sinh vật gây hại vụ lúa Đông Xuân 2021-2022

Ngày ban hành: 17/05/2022

Ngày có hiệu lực: 17/05/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1108/SNN&PTNT-VP

Công văn v/v thực hiện Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá

Ngày ban hành: 17/05/2022

Ngày có hiệu lực: 17/05/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 2966/BNN-KTHT

Công văn v/v thực hiện Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá

Ngày ban hành: 12/05/2022

Ngày có hiệu lực: 12/05/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 28/PCTT-VPTT

Công văn v/v chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ

Ngày ban hành: 11/05/2022

Ngày có hiệu lực: 11/05/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1060/SNN&PTNT-VP

Công văn v/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao

Ngày ban hành: 10/05/2022

Ngày có hiệu lực: 10/05/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1052/SNN&PTNT-KHTC

Công văn v/v tăng cường công tác quản lý nhà nước, quản lý các dự án đầu tư công ngành Nông nghiệp & PTNT

Ngày ban hành: 10/05/2022

Ngày có hiệu lực: 10/05/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 297/CBTTNS-TN

Công văn v/v phối hợp phát triển nguồn nhân lực thuộc Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030

Ngày ban hành: 05/05/2022

Ngày có hiệu lực: 05/05/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1019/SNN&PTNT-QLXDCT

Công văn v/v báo cáo tình hình thực hiện, xây dựng tiến độ cụ thể triển khai các dự án đầu tư xây dựng

Ngày ban hành: 04/05/2022

Ngày có hiệu lực: 04/05/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 967/SNN&PTNT-VP

Công văn v/v phân công lịch trực trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022

Ngày ban hành: 26/04/2022

Ngày có hiệu lực: 26/04/2022

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực