Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 02/02/2018 Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
2 04/2015/NĐ-CP Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày ngày 09/01/2015 về việc Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 09/01/2015 Chính phủ
1054;#
3 Số: 210/2013/NĐ-CP Nghị định Số: 210/2013/NĐ-CP, ngày 19 tháng 12 năm 2013 Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 19/12/2013 Chính phủ
1054;#
4 Số: 41/2012/NĐ-CP Nghị định Số: 41/2012/NĐ-CP Ngày 08 tháng 5 năm 2012 Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập 08/05/2012 Chính phủ
5 98/2011/NĐ-CP Nghị định số 98/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp 26/10/2011 Chính phủ
6 70/2011/NĐ-CP Nghị định số 70/2011/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động 22/08/2011 Chính phủ
1054;#
7 57/2011/NĐ-CP Nghị định: số 57/2011/NĐ-CP Về chế độ phụ cấp công vụ ngày 07 tháng 07 năm 2011 07/07/2011 Chính phủ
1054;#
8 20/2011/NĐ-CP Nghị định số 20/2011/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 23/03/2011 Chính phủ
1054;#
9 48/NQ-CP Nghị quyết về cơ chế, chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản 23/09/2009 Chính phủ
10 09/TB-VPCP Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17/01/2008 Chính phủ