Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 17/TB-SNN&PTNT Thông báo số 17/TB-SNN&PTNT, kết luận của Giám đốc Sở NN & PTNT về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 31/03/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần quốc Vệ
2 495/SNN&PTNT-QLCL Văn bản số 495/SNN&PTNT-QLCL, Triển khai KH "Tháng hành động vì ATTP" năm 2020 31/03/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
3 495/SNN&PTNT-QLCL Văn bản số 495/SNN&PTNT-QLCL, Triển khai KH "Tháng hành động vì ATTP" năm 2020 31/03/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
4 476/SNN&PTNT-VP Công văn số 476/SNN&PTNT-VP, V/v thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 27/03/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Quốc Vệ
5 16/KH-SNN&PTNT KH số 16/KH-SNN&PTNT, KH Công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT năm 2020 27/02/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
6 32/BC-SNN&PTNT Báo cáo số 32/BC-SNN&PTNT, kết quả sản xuất Vụ Đông Xuân 2020 26/02/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
7 177/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn 177/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 11/02/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
8 7/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số 7/KH-SNN&PTNT, Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2020 06/02/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
9 113/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn số 113/SNN&PTNT-TT&BVTV, Về việc theo dõi và phòng chống sinh vật gây hại cây trồng dịp Tết Nguyên đán 21/01/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
10 112/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn số 112/SNN&PTNT-TT&BVTV, về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2019-2020 21/01/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng