Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 1603/SNN&PTNT-CCPTNT Công văn số 1603/SNN&PTNT-CCPTNT, V/v mời dự Hội nghị triển khai Hội thi tay nghề thợi giỏi năm năm 2019 13/09/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
2 51/KH-SNN&PTNT Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn 15/08/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
3 1315/SNN&PTNT-KH Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn 21 và Hướng dẫn 04 về thực hiện một số cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh 07/08/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
4 1292/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn số 1292/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v chăm sóc lúa, rau màu vụ Mùa năm 2019 và ứng phó với bão số 3 02/08/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
5 1284/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn số 1284/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v tăng cường chỉ đạo phòng chống sinh vật hại lúa trong cao điểm vụ Mùa 2019 02/08/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
6 1199/SNN&PTNT-TT&BVTV Về việc người dân dùng kích điện bắt giun đất làm ảnh hưởng đến môi trường đất trồng trọt 19/07/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
7 45/KH-SNN&PTNT KH Thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU, ngày 6/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TWcủa Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới 11/07/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
8 1103/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn số 1103/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v chỉ đạo diệt chuột tập trung đợt 2 vụ Mùa năm 2019 02/07/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
9 78-NQ/ĐU NQ của BCH đảng bộ Sở NN & PTNT về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh VP 05/06/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
10 169/BC-SNN&PTNT Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 05/06/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải