Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 1103/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn số 1103/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v chỉ đạo diệt chuột tập trung đợt 2 vụ Mùa năm 2019 02/07/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
2 998/SNN&PTNT-CNTY V/v phát triển chăn nuôi gia cầm, trâu, bò, thủy sản để bù đắp thiếu hụt sản phẩm thịt lợn do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 17/06/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
3 41/KH-SNN&PTNT Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy (từ ngày 01/6/2019 đến ngày 30/6/2019) 14/06/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
4 78-NQ/ĐU NQ của BCH đảng bộ Sở NN & PTNT về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh VP 05/06/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
5 919/SNN&PTNT-CCTT&BVTV Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vật tư NN trên địa bàn tỉnh 05/06/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
6 169/BC-SNN&PTNT Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 05/06/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
7 162/BC-SNN&PTNT Báo cáo Kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 31/05/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
8 855/SNN&PTNT-TT&BVTV Về việc chỉ đạo triển khai SX vụ Mùa năm 2019 27/05/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
9 38/KH-SNN&PTNT KH hành động giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho SX nông, LN, thủy sản đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 24/05/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
10 845/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn số 845/SNN&PTNT-TT&BVTV Về việc triển khai SX vụ Mùa năm 2019 24/05/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng