Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 177/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn 177/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 11/02/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
2 7/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số 7/KH-SNN&PTNT, Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2020 06/02/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
3 113/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn số 113/SNN&PTNT-TT&BVTV, Về việc theo dõi và phòng chống sinh vật gây hại cây trồng dịp Tết Nguyên đán 21/01/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
4 112/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn số 112/SNN&PTNT-TT&BVTV, về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2019-2020 21/01/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
5 2/KH-SNN&PTNT kế hoạch số 2/KH-SNN&PTNT, Công tác cải cách hành chính năm 2020 17/01/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
6 101/QĐ-SNN&PTNT Quyết định số 101/QĐ-SNN&PTNT, Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 14/01/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
7 1/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số 1/KH-SNN&PTNT, Triển khai, thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư khóa XII và Kế hoạch số 158-KH/TU ngày 12/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới 13/01/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
8 2/BC-SNN&PTNT Báo cáo số 2/BC-SNN&PTNT, Kết quả thực hiện Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh, năm 2019 06/01/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
9 1/TB-SNN&PTNT Thông báo sô 1/TB-SNN&PTNT, lịch tiếp công dân năm 2020 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp & PTNT 02/01/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
10 2295/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn số 2295/SNN&PTNT-TT&BVTV , V/v triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 19/12/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng