Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 212/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn số 212/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 27/01/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
2 4/TB-SNN&PTNT THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022 25/01/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
3 9/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn 9/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 04/01/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
4 90/TB-HĐTTVC Thông báo Kết quả khảo thi Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021 07/12/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Hà Văn Quyết
5 87/TB-SNN&PTNT Thông báo tiếp nhận Hồ sơ công bố hợp quy số 01/2021-HA 30/11/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
6 86/TB-SNN&PTNT Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 122/2021QL, 123/2021QL ngày 22/11/2021 của Công ty TNHH Một thành viên Quế Lâm Phương Bắc. 30/11/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
7 85/TB-SNN&PTNT Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 226/2021-BIOTECH, 227/2021-BIOTECH 30/11/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
8 2708/SNN&PTNT-VP V/v triển khai thực hiện 10 nội dung Vĩnh phúc triển khai đề thích ứng an toàn theo 128 của Chính phủ 21/11/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
9 294/QĐ-SNN&PTNT Quyết định số 294/QĐ-SNN&PTNT, Về việc thành lập Tổ giúp việc triển khai Đề án tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực 09/11/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
10 2520/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn số 2520/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2021 02/11/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng