Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 5104/QĐ-BNN-PC Quyết định số 5104/QĐ-BNN-PC, công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019 31/12/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
12 5098/QĐ-BNN-TT Quyết định số 5098/QĐ-BNN-TT, Công nhận chính thức giống cây trồng NN 31/12/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Quốc Doanh
13 9740/CT-BNN-VP Chỉ thị số 9740/CT-BNN-VP của Bộ trưởng về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 27/12/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Xuân Cường
14 5589/TB-BNN-TCTL TB lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ ĐX 2019-2020 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ 26/11/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Hoàng Hiệp
15 06/2019/TT-BNNPTNT Quy định hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của hợp tác xã NN và trách nhiệm quản lý NN các cấp đối với HTXNN 19/07/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Trần Thanh Nam
16 4249/HD-BNN-TY HD số 4249/HD-BNN-TY của Bộ NN về kiểm soát vận chuyển lợn để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh DTLCP 18/06/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Phùng Đức Tiến
17 4178/HD-BNN-TY HD số 4178/HD-BNN-TY về biện pháp xử lý, tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP bằng phương pháp đốt 14/06/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Phùng Đức Tiến
18 29/2018/TT-BNNPTNT Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT, quy định về các biện pháp lâm sinh 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
19 28/2018/TT-BNNPTNT Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT, Quy định về quản lý rừng bền vững 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
20 27/2018/TT-BNN&PTNT Thông tư 27/2018/TT-BNN&PTNT, Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn