Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 5169/BNN-TY Hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng chống bệnh DTLCP 22/07/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Phùng Đức Tiến
22 4962/CT-BNN-BVTV Tăng cường công tác phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô 15/07/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Xuân Cường
23 3936/TB-BNN-VP TB kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại HN " Sơ kết SX vụ Đông Xuân 2018-2019, triển khai vụ Hè Thu, vụ Mùa và định hướng vụ Đông 2019 các tỉnh phía Bắc" 06/06/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Văn Thành
24 2263/TB-BNN-VP TB ý kiến kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại HN " Tổng kết công tác điều tiết nước phục vụ gieo cấy lúa vụ ĐX 2018-2019, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ" 02/04/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Văn Thành
25 04/2019/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ NN & PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện CT mục tiêu quốc gia XD NTM giai đoạn 2016-2020 01/04/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Thanh Nam
26 309/QĐ-BNN-TT Công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới 22/01/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Quốc Doanh
27 36/2018/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản 25/12/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Phùng Đức Tiến
28 32/2018/TT-BNNPTNT Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
29 31/2018/TT-BNNPTNT Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT Quy định về phân định ranh giới rừng 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
30 29/2018/TT-BNNPTNT thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT Quy định về các biện pháp lâm sinh 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn