Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
31 321/QĐ-BNN-PC Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý NN của Bộ NN &PTNT năm 2018 24/01/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
32 28/2018/TT-BNNPTNT Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT Quy định về quản lý rừng bền vững 16/01/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
33 5243/QĐ-BNN-KTHT Quyết định về việc phê duyệt tài liệu bồi dưỡng kiến thức phát triển hợp tác xã nông nghiệp 28/12/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Trần Thanh nam
34 37/2018/TT-BNNPTNT Thông tư ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực Quốc gia 25/12/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Quốc Doanh
35 9974/TB-BNN-TCTL Thông báo Lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2018-2019, khu vực Trung du và và Đồng bằng Bắc Bộ 24/12/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hoàng Văn Thắng
36 9864/CT-BNN-BVTV Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt 19/12/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Quốc Doanh
37 33/2018/TT-BNNPTNT Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
38 30/2018/TT-BNNPTNT Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT Quy định Danh mục loài cây trồng LN chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
39 26/2018/TT-BNNPTNT Quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường NTTS 15/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Phùng Đức Tiến
40 18/2018/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT quy định về quản lý thuốc thú y 15/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Phùng Đức Tiến