Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Thông báo giờ làm việc mùa đông năm 2019 Thông báo giờ làm việc mùa đông năm 2019 07/10/2019 UBND Tỉnh
Bùi Hồng Đô
2 152/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 07/10/2019 UBND Tỉnh
Vũ Chí giang
3 2444/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 04/10/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
4 7844/UBND-NN3 V/v chỉ đạo tổ chức gieo trồng theo khung thời vụ và quán triệt phương án lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm 2019-2020 04/10/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
5 44/2019/QĐ-UBND Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND, Về việc ngưng hiệu lực Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Bổ sung, sửa đổi mức giá đối với một số dịch vụ tại Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về việc quy định một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 30/09/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
6 43/2019/QĐ-UBND Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND, Ban hành quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 27/09/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
7 2362/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 27/09/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
8 7632/UBND-KSTT Công văn số 7632/UBND-KSTT, V/v giải quyết thủ tục hành chính 26/09/2019 UBND Tỉnh
Lê Duy Thành
9 2345/QĐ-UBND Quyết định số 2345/QĐ-UBND,Về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (đợt 2) 26/09/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
10 42/2019/QĐ-UBND Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND, Ban hành quy định về thực hiện trình tự triển khai dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 25/09/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì