Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 1/CĐ-CTUBND Công điện số 1/CĐ-CTUBND, về việc Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19 trên địa bàn tỉnh. 31/03/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn trì
12 2129/UBND-VX3 Công văn 2129/UBND-VX3, V/v tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, giải trí trên địa bàn tỉnh..( KÝ SỐ)(HỎA TỐC) 27/03/2020 UBND Tỉnh
Vũ Việt Văn
13 1948/UBND-VX1 Văn bản số 1948/UBND-VX1, V/v Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (KÝ SỐ)(HỎA TỐC) 24/03/2020 UBND Tỉnh
Vũ Việt Văn
14 614/QĐ-UBND Quyết định số 614/QĐ-UBND, Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 (KÝ SỐ) 20/03/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn khước
15 62/BC-UBND Báo cáo 62/BC-UBND, Tổng kết, đánh giá Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và đề xuất thực hiện giai đoạn 2021-2025 (KÝ SỐ) 20/03/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
16 12/2020/QĐ-UBND Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND, Quy định một số nội dung thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (KÝ SỐ) 18/03/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
17 42/KH-HĐ-BCĐ KH số 42/KH-HĐ-BCĐ, Chi tiết triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 26/02/2020 UBND Tỉnh
Vũ Chí giang
18 17/KH-UBND KH số 17/KH-UBND, đáp ứng với dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh VP 30/01/2020 UBND Tỉnh
Vũ Việt Văn
19 19/QĐ-UBND Quyết định số 19/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch đặt hàng quản lý, khai thác công trình thủy lợi cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 06/01/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
20 183/KH-UBND KH 183/KH-UBND, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và phát triển Chính quyền điện tử tỉnh VP năm 2020 31/12/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì