Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 62/2019/QĐ-UBND Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND, Về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2020-2024 30/12/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn trì
22 59/2019/QĐ-UBND Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ- UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 30/12/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
23 180/KH-UBND Kế hoạch số 180/KH-UBND, Cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 30/12/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn VĂn Trì
24 174/KH-UBND Kế hoạch số 174/KH-UBND, Thực hiện các nội dung hỗ trợ Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 19/12/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn khước
25 9852/UBND-NC1 Công văn số 9852/UBND-NC1, V/v đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy, nổ 11/12/2019 UBND Tỉnh
Lê Văn Thanh
26 Chỉ thị Về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý và các Lễ hội đầu xuân năm 2020 (Từ ngày 16/12/2019 đến hết ngày 15/02/2020) 05/12/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
27 3071/QĐ-UBND Quyết định số 3071/QĐ-UBND, V/v Phê duyệt, ban hành Bổ sung Thiết kế - dự toán mẫu cống, rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Rãnh B60 và B80 bằng gạch xây) 03/12/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
28 56/2019/QĐ-UBND Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND, ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (KÝ SỐ) 02/12/2019 UBND Tỉnh
Lê Duy Thành
29 56/2019/QĐ-UBND Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND, ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 02/12/2019 UBND Tỉnh
Lê Duy Thành
30 47/2019/QĐ-UBND Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND, Ban hành Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 10/10/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì