Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
31 2573/QĐ-UBND Quyết định số 2573/QĐ-UBND, Phê duyệt Kế hoạch sản xuất nông nghiệp hữu cơ và theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2022 21/10/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
32 8290/UBND-KT2 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình hành động vì an toàn thực phẩm 2019. 21/10/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Tiến Hạnh
33 49/2019/QĐ-UBND Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND, Sửa đổi khoản 2, điều 3 QĐ số 30/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cầu tổ chức của Sở NN & PTNT tỉnh VP 17/10/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
34 2558/QĐ-UBND Quyết định số 2558/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sáp nhập Trung tâm giống cây trồng, trung tâm Giống vật nuôi và Trung tâm Giống TS thành Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh VP trực thuộc Sở NN & PTNT 17/10/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
35 Thông báo giờ làm việc mùa đông năm 2019 Thông báo giờ làm việc mùa đông năm 2019 07/10/2019 UBND Tỉnh
Bùi Hồng Đô
36 152/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 07/10/2019 UBND Tỉnh
Vũ Chí giang
37 2444/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 04/10/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
38 7844/UBND-NN3 V/v chỉ đạo tổ chức gieo trồng theo khung thời vụ và quán triệt phương án lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm 2019-2020 04/10/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
39 44/2019/QĐ-UBND Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND, Về việc ngưng hiệu lực Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Bổ sung, sửa đổi mức giá đối với một số dịch vụ tại Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về việc quy định một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 30/09/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
40 2362/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 27/09/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước