Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 29-TB/BDVTU TB chức danh và giới thiệu chữ ký của đồng chí Phó TB Dân vận Tỉnh ủy VP 30/08/2017 Sở - Ngành
22 38/TB-BCSĐ TB v/v phân công nhiệm vụ của Bí thư Ban cán sự Đảng và các Ủy viên Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trong chỉ đạo triển khai đề án 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của BTV Tỉnh ủy 18/08/2017 Sở - Ngành
23 35-BC/BCS Báo cáo kết quả thực hiện đề án 01 của tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CC VC các cơ quan, đơn vị tỉnh VP gđ 2016-2021 15/08/2017 Sở - Ngành
24 389/STTTT-BCXB Tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2017 03/07/2017 Sở - Ngành
25 388/STTTT-BCXB Công văn V/v tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và hiệu quả, đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, tin cậy trên địa bàn tỉnh năm 2017 03/07/2017 Sở - Ngành
26 1674/SKHĐT-KTN Văn bản số 1674/SKHĐT-KTN ngày 21/7/2016, về việc Đề nghị khẩn trương rà soát, xác định lại nội dung, mức hỗ trợ, cân đối nguồn vốn hỗ trợ DA Thanh Long ruột đỏ 21/07/2016 Sở - Ngành
27 142/TĐKTĐBSH-SNNNB Văn bản số 142/TĐKTĐBSH-SNNNB ngày 14/7/2016, BC tình hình thực hiện nhiệm vụ phong trào thi đua 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 14/07/2016 Sở - Ngành
28 27/PCTT-VP Văn bản số 27/PCTT-VP ngày 06/07/2016, về việc Tăng cường công tác PCTT&TKCN năm 2016 06/07/2016 Sở - Ngành
29 24/PCTT-VP Văn bản số 24/PCTT-VP ngày 28/6/2016, về việc Đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ thiệt hại do mưa dông sét, ngập úng gây ra các ngày 24-27/5/2016 và ngày 16-18/6/2016 28/06/2016 Sở - Ngành
30 23/BCHPCTT-VP Văn bản số 23/BCHPCTT-VP ngày 14/6/2016, về việc Báo cáo chính thức thống kê thiệt hại do đợt mưa, lũ từ ngày 24-27/5/2016 14/06/2016 Sở - Ngành