Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 234-QĐ/ĐUK Chuẩn y Ủy viên BTV Đảng ủy Sở NN & PTNT, nhiệm kỳ 2015-2020 05/09/2017 Sở - Ngành
22 29-TB/BDVTU TB chức danh và giới thiệu chữ ký của đồng chí Phó TB Dân vận Tỉnh ủy VP 30/08/2017 Sở - Ngành
23 04/HDLS-SLĐTBXH-STC HD Quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động trên địa bàn tỉnh VP thực hiện QĐ số 1956/QĐ-TTG và QĐ số 46/2015/QĐ-TTg của TTCP 29/08/2017 Sở - Ngành
24 38/TB-BCSĐ TB v/v phân công nhiệm vụ của Bí thư Ban cán sự Đảng và các Ủy viên Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trong chỉ đạo triển khai đề án 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của BTV Tỉnh ủy 18/08/2017 Sở - Ngành
25 35-BC/BCS Báo cáo kết quả thực hiện đề án 01 của tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CC VC các cơ quan, đơn vị tỉnh VP gđ 2016-2021 15/08/2017 Sở - Ngành
26 389/STTTT-BCXB Tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2017 03/07/2017 Sở - Ngành
27 388/STTTT-BCXB Công văn V/v tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và hiệu quả, đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, tin cậy trên địa bàn tỉnh năm 2017 03/07/2017 Sở - Ngành
28 1674/SKHĐT-KTN Văn bản số 1674/SKHĐT-KTN ngày 21/7/2016, về việc Đề nghị khẩn trương rà soát, xác định lại nội dung, mức hỗ trợ, cân đối nguồn vốn hỗ trợ DA Thanh Long ruột đỏ 21/07/2016 Sở - Ngành
29 142/TĐKTĐBSH-SNNNB Văn bản số 142/TĐKTĐBSH-SNNNB ngày 14/7/2016, BC tình hình thực hiện nhiệm vụ phong trào thi đua 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 14/07/2016 Sở - Ngành
30 27/PCTT-VP Văn bản số 27/PCTT-VP ngày 06/07/2016, về việc Tăng cường công tác PCTT&TKCN năm 2016 06/07/2016 Sở - Ngành