Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 06/TB-CCTT&BVTV. Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng(từ 16/05/2019 - 15/06/2019) 17/06/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
2 24/TB-CCTT&BVTV. Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày(từ 05/06-11/06/22019) 12/06/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
3 127/CCTT&BVTV-BVTV Về việc phối hợp chỉ đạo hướng dẫn phòng chống bệnh nghẹt rễ và vàng lá sinh lý trên cây lúa vụ Mùa năm 2019 03/06/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Vũ Khắc Minh
4 22/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 29/05/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
5 21/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 15/5 đến ngày 21/5/2019) 23/05/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
6 20/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 15/05/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
7 18/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 02/05/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
8 17/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 24/04/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
9 16/TB-CCTT&BVTV. Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 17/04/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
10 04/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình dịch hại cây trồng 01 tháng (Từ ngày 16/3 đến 15/4/2019) 16/04/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực