Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 08/TB-HĐND Phân loại NQ của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021 26/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
12 29/NQ-HĐND Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, DA ( bổ sung) trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh VP 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
13 24/2017/NQ-HĐND Quy định phân bổ kinh phí cho công tác XD, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
14 23/2017/NQ-HĐND Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN của các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh VP 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
15 22/2017/CV-QLPB Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - XH ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
16 18/NQ-HĐND Thông qua đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập TT Hợp Châu, huyện TĐảo, tỉnh VP 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
17 17/2017/NQ-HĐND Trang bị phương tiện, thiết bị làm việc cho Công an xã, thị trấn nơi chưa bố trí Công an chính quy trên địa bàn tỉnh VP 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
18 16/NQ-HĐND Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2018 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
19 15/NQ-HĐND Nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh VP 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
20 14/NQ-HĐND Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc