Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 37/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 11/09/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
2 30/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 24/08/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
3 05/PA-CCTT&BVTV Phương án bảo vệ thực vật vụ Đông năm 2019 22/08/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
4 34/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 21/08/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
5 178/CCTT&BVTV-TT Về việc tăng cường chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Mùa 2019 20/08/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Vũ Khắc Minh
6 33/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 14/08/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
7 280/TB-CCCN&TY Thông báo tuyển chọn nhân viên thú y cấp xã năm 2019 08/08/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Lê Xuân Công
8 279/KH-CCCN&TY Kế hoạch tuyển chọn nhân viên thú y cấp xã năm 2019 08/08/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Lê Xuân Công
9 32/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 07/08/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
10 31/TB-CCTT&BVTV Thông báo số 31/TB-CCTT&BVTV về tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 31/07/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực