Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 30/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 24/08/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
2 280/TB-CCCN&TY Thông báo tuyển chọn nhân viên thú y cấp xã năm 2019 08/08/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Lê Xuân Công
3 279/KH-CCCN&TY Kế hoạch tuyển chọn nhân viên thú y cấp xã năm 2019 08/08/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Lê Xuân Công
4 32/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 07/08/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
5 31/TB-CCTT&BVTV Thông báo số 31/TB-CCTT&BVTV về tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 31/07/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
6 29/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 17/07/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
7 5/TB-CCTT&BVTV Thông báo về cao điểm sinh vật hại lúa vụ Mùa năm 2019 16/07/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Vũ Khắc Minh
8 28/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 10/07/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
9 27/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 03/07/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
10 25/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 19/06/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực