Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 19/2017/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, KN, phản ánh trên địa bàn tỉnh VP 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
22 13/2017/NQ-HĐND Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện một số DA theo cơ chế đặc thù thuộc các CT mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh VP 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
23 12/2017/NQ-UBND Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh VP 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
24 11/NQ-HĐND Thành lập Đoàn Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong CC thủ tục hành chính của các cơ quan NN trên địa bàn tỉnh VP 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
25 Số: 197/2015/NQ-HĐND Nghị Quyết Số: 197/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015, Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND và Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 và Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 và Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc 22/12/2015 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
26 Số: 193/2015/NQ-HĐND Nghị Quyết Số: 193/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015, Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014 tỉnh Vĩnh phúc 22/12/2015 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
27 Số: 192/2015/NQ-HĐND Nghị Quyết Số: 192/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015, Về phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2016 22/12/2015 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
28 Số: 191/2015/NQ-HĐND Nghị Quyết Số: 191/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015, Về dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 22/12/2015 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
29 Số: 190/2015/NQ-HĐND Nghị Quyết Số: 190/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015, Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 22/12/2015 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
30 Số: 189/2015/NQ-HĐND Nghị Quyết Số: 189/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015, Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 22/12/2015 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc