Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 156/GCN-BBP Giấy chứng nhận số 156/GCN-BBP, đủ điều kiện BBPB hộ Ngô Thị Hường, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch 04/01/2022 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
2 155/GCN-BBP Giấy chứng nhận số 155/GCN-BBP, đủ điều kiện BBPB hộ Vũ Thị Nhung, xa Bồ Lý, huyện Tam Đảo 04/01/2022 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
3 154/GCN-BBP Cấp GCN số 154/GCN-BBP, đủ điều kiện buôn bán phân bón hộ Hà Thị Tuyết, TT Lập Thạch 27/12/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
4 153/GCN-BBP Cấp GCN số 153/GCN-BBP, đủ điều kiện buôn bán phân bón của HTXNN&DV môi trường Bá Hiến 22/12/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
5 152/GCN-BBP Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón của Cửa hàng VTNN Tuấn Thủy 09/12/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
6 150/GCN-BBP Cấp GCN đủ điều kiện BBPB - Hộ bà hà, Yên Bình, Vĩnh Tường 24/11/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
7 149/GCN-BBP Cấp GCN đủ điều kiện buôn bán phân bón - Hộ bà Chọn, Yên Bình, Vĩnh Tường 24/11/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
8 148/GCN-BBP Cấp GCN đủ điều kiện buôn bán phân bón hộ bà Hường, Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường 24/11/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
9 147/GCN-BBP Cấp GCN đủ điều kiện buôn bán phân bón hộ bà Lương, Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường 24/11/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
10 146/GCN-BBP Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón - Cửa hàng VTNN Sáu Thu 17/11/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân