Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 781/HD-STC HD trình tự, thủ tụ lập hồ sơ và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh VP 06/05/2019 Sở - Ngành
Nguyễn Thanh Tùng
2 số: 02/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số: 02/KH-SNN&PTNT của Sở NN&PTNT ngày 26/01/2016, Công tác cải cách hành chính năm 2016 29/10/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
3 31/BCHPCTT-VP Công văn số 31/BCHPCTT-VP ngày 27/7/2016, V/v Chủ động điều tiết mực nước các hồ chứa để ứng phó với bão số 1 27/07/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
4 Số: 937/HDLS/NN&PTNT-TC- KH&ĐT-KH&CN Hướng dẫn Số: 937/HDLS/NN&PTNT -TC- KH&ĐT-KH&CN, Ngày 07 tháng 11 năm 2012 Thực hiện cơ chế, đầu tư hỗ trợ phát triển giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Vĩnh phúc giai đoạn 2012-2015 07/11/2014
1064;#;#1063;#
5 Số: 936/HDLS/NN&PTNT-TC- KH&ĐT-KH&CN Hướng dẫn Số: 936/HDLS/NN&PTNT -TC- KH&ĐT-KH&CN, Ngày 07 tháng 11 năm 2012 Thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển trồng trọt sản xuất hàng hóa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 – 2015 07/11/2014
1064;#;#1063;#
6 2734/QĐ-CT Quyết định số 2734/QĐ-CT ngày 08/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được thay thế/thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương 08/10/2014 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
7 20/PCLB-TB Thông báo tin bão gần biển đông 15/09/2014 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
8 2288/QĐ-CT Quyết định số 2288/QĐ-CT ngày 22/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2014 22/08/2014 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1069;#
9 64/2005/QĐ-BNN Về việc ban hành danh mục các bệnh phải công bố dịch; các bệnh nguy hiểm của động vật; các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc 13/10/2005 Bộ Nông nghiệp và PTNT
1059;#
10 733/1998/QÐ-BTS V/v Ban hành Tiêu chuẩn cấp Ngành 17/12/1998 Bộ Nông nghiệp và PTNT