Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 2444/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 04/10/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
2 44/2019/QĐ-UBND Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND, Về việc ngưng hiệu lực Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Bổ sung, sửa đổi mức giá đối với một số dịch vụ tại Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về việc quy định một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 30/09/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
3 43/2019/QĐ-UBND Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND, Ban hành quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 27/09/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
4 2362/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 27/09/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
5 2345/QĐ-UBND Quyết định số 2345/QĐ-UBND,Về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (đợt 2) 26/09/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
6 42/2019/QĐ-UBND Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND, Ban hành quy định về thực hiện trình tự triển khai dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 25/09/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
7 41/2019/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (KÝ SỐ) 04/09/2019 UBND Tỉnh
Lê Duy Thành
8 2135/QĐ-UBND Quyết định về thực hiện cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 30/08/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
9 39/2019/QĐ-UBND Quyết định Quy định thời gian hoạt động của đại lý, điểm truy nhập Internet công cộng và giao thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 29/08/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
10 1936/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT 13/08/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn trì