Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 1242/QĐ-UBND Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 16/05/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn khước
2 1202/QĐ-UBND Quyết định công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 10/05/2019 UBND Tỉnh
Vũ Chí Giang
3 1201/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 10/05/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
4 1093/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 23/04/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văm Khước
5 17/2019/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi, bổ sung nội dung 2.2, Khoản 2, Điều 4, Quy định thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015, Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 05/04/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
6 664/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 28/02/2019 UBND Tỉnh
Lê Duy Thành
7 321/QĐ-BNN-PC Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý NN của Bộ NN &PTNT năm 2018 24/01/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
8 309/QĐ-BNN-TT Công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới 22/01/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Quốc Doanh
9 5243/QĐ-BNN-KTHT Quyết định về việc phê duyệt tài liệu bồi dưỡng kiến thức phát triển hợp tác xã nông nghiệp 28/12/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Trần Thanh nam
10 3128/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Vĩnh Phúc của Ban quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT - Sở Nông nghiệp và PTNT 08/11/2017 UBND Tỉnh
Vũ Chí Giang