Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 01/2022/TT-BNNPTNT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản 18/01/2022 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Minh Hoan
2 01/2022/TT-BNNPTNT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản 18/01/2022 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Minh Hoan
3 13/2021/TT-BKHĐT Thông tư Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số 31/12/2021 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nguyễn Chí Dũng
4 20/2021/TT-BNNPTNT Thông tư số 20/2021/TT-BNNPTNT, Quy định hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật 28/12/2021 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Quốc Doanh
5 19/2021/TT-BNNPTNT Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT, ban hành Danh mục thuốc BVTV năm 2021 28/12/2021 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Quốc Doanh
6 17/2021/TT-BNNPTNT Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT, quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/12/2021 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Trần Thanh Nam
7 16/2021/TT-BNNPTNT Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT, Về trinh ban hành Thông tư Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/12/2021 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Trần Thanh Nam
8 11/2021/TT-BNNPTNT Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT, Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 20/09/2021 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Hoàng Hiệp
9 10/2021/TT-BNNPTNT Thông tư Hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 19/08/2021 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Quốc Doanh
10 16/2020/TT-BNNPTNT Thông tư 16/2020/TT-BNNPTNT, ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 28/12/2020 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Quốc Doanh