Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 38/KH-SNN&PTNT KH hành động giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho SX nông, LN, thủy sản đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 24/05/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
2 37/KH-SNN&PTNT Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Chăn nuôi 17/05/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
3 34/KH-SNN&PTNT Kế hoạch tuyển chọn cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019-2021 15/05/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
4 32/KH-SNN&PTNT KH tổ chức triển khai thi hành Luật An ninh mạng 26/04/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
5 31/KH-SNN&PTNT KH tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch & VSMTNT năm 2019 25/04/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Đinh Gia Thành
6 29/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số 29/KH-SNN&PTNT của Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thi hành Luật Bảo vệ BMNN năm 2019 18/04/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
7 27/KH-SNN&PTNT KH triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT 12/04/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
8 04/KH-SNN&PTNT KH Phòng, chống tham nhũng năm 2019 16/01/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
9 21/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số 21/KH-SNN&PTNT ngày 17/6/2016, KH triển khai Năm cao điểm thanh tra, kiểm tra vật tư NN trên địa bàn tỉnh VP 17/06/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1052;#
10 19/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số 19/KH-SNN&PTNT ngày 02/6/2016, Triển khai công tác pháp chế năm 2016 02/06/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1052;#