Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 43/KH-SNN&PTNT Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 04/05/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Hà Văn Quyết
2 40/KH-SNN&PTNT Kế hoạch Chuyển đổi số Ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025 22/04/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
3 38/KH-SNN&PTNT Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 20/04/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
4 14-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ trong Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT 19/04/2022 Đảng ủy Sở NN & PTNT
Nguyễn Quốc Huy
5 37/KH-SNN&PTNT Kế hoạch triển khai công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 15/04/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
6 12-KH/ĐU Kế hoạch tuyên truyền công tác xây dựng Đảng năm 2022 14/04/2022 Đảng ủy Sở NN & PTNT
Nguyễn Quốc Huy
7 36/KH-SNN&PTNT Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ năm 2022 13/04/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
8 34/KH-SNN&PTNT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội 29/03/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
9 32/KH-SNN&PTNT Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 28/01/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022 24/03/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
10 13/KH-SNN&PTNT Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-CTUBND ngày 24/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2022 27/01/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy