Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 134/BC-SNN&PTNT Báo cáo Tiến độ thực hiện Chương trình hành động năm 2022 của đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT (Kỳ tháng 4 năm 2022) 28/04/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
2 102/BC-SNN&PTNT Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình hành động năm 2022 của đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Quý I/2022) 07/04/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
3 95/BC-SNN&PTNT Báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách còn hiệu lực thi hành 05/04/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
4 91/BC-SNN&PTNT Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu “Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư” 31/03/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Hà Văn Quyết
5 72/BC-SNN&PTNT Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và cung cấp thông tin biên soạn số liệu ước tính GRDP quý I năm 2022 và sơ bộ năm 2021 16/03/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
6 180/BC-SNN&PTNT Báo cáo Tình hình triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh covid -19 (Tính đến 14h00 ngày 05/5/2021) 05/05/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
7 41/BC-SNN&PTNT Báo cáo số 41/BC-SNN&PTNT ngày 23/3/2016, BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2016 23/03/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
8 18/BC-SNN&PTNT Báo cáo số 18/BC-SNN&PTNT ngày 22/02/2016, Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2016 22/02/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
9 09/BC-SNN&PTNT Báo cáo số 09/BC-SNN&PTNT ngày 21/01/2016, BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2016 21/01/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
10 Số: 229/BC-SNN&PTNT Báo cáo số: 229/BC-SNN&PTNT ngày 03/12/2015, Tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2015. 03/12/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc